Kolb’a Göre Öğrenme Stilleri

Kolb'un öğrenme Stillleri
AçıkAralık 29, 2020 tarafındanEvrim Oguz

Kolb’un öğrenme stilleri Yaşantısal/Deneyimsel öğrenme kuramı olarak da bilinir. Kolb’a göre düşünceler deneyime bağlı olarak değişmektedir. Kolb’a göre bilgiyi algılama ve işleme süreçleri olarak kullanılan dört öğrenme biçimi vardır. Bunlar;

Somut Yaşantı: Hissederek öğrenenlerdir. Düşünmek bu öğrenme biçimindeki bireyler için çok önemli değildir. “Niçin?” sorusu önelidir. Takım çalışmalarına yatkındırlar. Grup tartışmaları, bireysel çalışma, oyunlar ve rol oynama başlıca öğrenme etkinlikleridir(Kolb, 1984). 

Yansıtıcı Gözlem: Gözleyerek öğrenenlerdir. Dinleyerek, izleyerek öğrenmeyi tercih ederler. Sezgileri güçlüdür. Kendi duygu ve düşüncelerine güvenirler. Uygulama yerine doğrunun ne olduğu ile ilgilenirler. Geleneksel öğretime yatkındırlar. 

Soyut Kavramsallaştırma: Düşünerek öğrenenlerdir. Mantıksal işlemler duygulardan her zaman daha önemlidir. Bilimsel işlem, mantıksal analiz, sistematik planlamalar yapmayı severler. 

Aktif Yaşantı: Yaparak – yaşayarak öğrenenlerdir. Uygulama yapmayı severler ve bu uygulamalar esnasında risk alırlar. Başladıkları işleri tamamlarlar. Dışa dönüktürler. 

Kolb’a göre bireyler bu öğrenme biçimlerinin ikisini taşırlar ve bu da onların öğrenme stillerini oluşturur. 

Şekilden de anlaşılacağı üzere;

Somut Yaşantı + Yansıtıcı Gözlem = Değiştiren Öğrenme Stili

Yansıtıcı Gözlem + Soyut Kavramsallaştırma = Özümseyen Öğrenme Stili

Soyut Kavramsallaştırma + Aktif Yaşantı = Ayrıştıran Öğrenme Stili

Aktif Yaşantı + Somut Yaşantı = Yerleştiren Öğrenme Stili

Bu şekli Kolb ile ilgili soruların yanına çizmenizi tavsiye ederim. Şekil Kolb sorularını çok kolaylaştırır. Öğrenme stillerinin şekil üzerine yerleştirilmesi ile ilgili farklı kodlamalar vardır. Bunlardan bazıları; saat 12’den başlayarak, saat yönünde Döner – Ayran kodlaması(Değiştiren – Özümseyen – Ayrıştıran – Yerleştiren). Başka bir kodlama da AY ÖDüm KOLBtu kodlamasıdır. ☺ 

Soru sor ya da yorum yap :)

%d blogcu bunu beğendi: