Öğrenme Stratejileri

crop multiracial students writing on paper near laptop outdoors
AçıkAralık 20, 2020 tarafındanEvrim Oguz

Öğrenme stratejileri, bireylerin öğrenme için izledikleri yol olarak tanımlanabilir. 

Öğretim stratejileri biz öğretmenlerin izledikleri yol iken, öğrenme stratejileri bireylerin öğrenirken gerçekleştirdikleri eylemlerdir. 

Öğrenme Stratejileri kaynaklarda farklı başlıklarda yer alabilmektedir. Ancak en çok kullanılan sınıflandırma beş başlık altında toplamaktır. 

Dikkat Stratejileri

Öğrencilerin öğrenme materyali üzerinde dikkat etmesi gereken noktalarda algısal ayırt edilebilirlik yaratmak için yaptığı eylemlerdir.

Önemli yerlerin altını çizme, fosforlu kalem ile işaretleme, metnin yanına not alma, yıldız koyma vb. işlemler dikkat stratejisi olarak adlandırılabilir. 

Dikkat stratejileri, konsantrasyonunu derse toplamak, dikkati derse toplamak için yapılan etkinlikler değildir. Sadece öğretim malzemesi üzerinde vurgu yapma amaçlı eylemlerdir.

Derslerde “dikkat stratejileri neler olabilir?” şeklindeki sorulara genellikle, derse materyalle girme bir hikaye anlatma gibi cevaplar alırız. Oysa bunlar öğretmenin dikkat çekme amaçlı yaptığı eylemlerdir. Öğrenme stratejilerinin öğrenciler tarafından sergilenen eylemler olduğu unutulmamalıdır. 

Tekrar Stratejileri

Açık ya da örtük şekilde yapılan tekrarlardır. Genellikle temel öğrenmeler için kullanılır. 

Metni yüksek sesle tekrar okumak, yabancı bir kelimeyi on kere yazmak, şiiri ezberlemek için tekrar tekrar okumak, derste karalama defterine not alıp evde temiz deftere geçirmek gibi eylemler tekrar stratejileridir. 

Anlamlandırmayı Arttırıcı Stratejiler

Bilgi uzun süreli belleğe ne kadar anlamlı kaydedilirse o kadar kolay geri getirilebilir. Anlamlandırma önceki bilgiler ile yeni bilgiyi ilişkilendirmek için yapılan eylemlerdir. 

Benzetmeler kullanmak, bellek destekleyiciler kullanmak, kendi kendine soru sormak gibi eylemler anlamlandırmayı arttırıcı stratejilerdir. 

Yürütücü Biliş Stratejileri

Yürütücü biliş ya da diğer adıyla metabiliş(üst biliş) bireyin kendi bilme, öğrenme yolları bilmesi anlamına gelmektedir. Kendi öğrenme yollarının farkında olan bireyler daha hızlı, daha kalıcı ve daha kolay öğrenirler. 

Bireyin nasıl çalışması gerektiğini bilmesi örnek olarak gösterilebileceği gibi kavram haritaları, zihin haritaları kullanmak da yürütücü biliş stratejileri arasında sayılabilir. 

Duyuşsal Stratejiler

Öğrencinin öğrenme eylemi sırasında, dikkatini toplaması, motivasyonunu arttırması, zamanı etkili kullanması için gerçekleştirilen eylemlerdir. Duyuşsal denilince hep duygular aklımıza gelse de duyuşsal stratejiler biraz farklıdır. Daha çok derse motive olma ve dikkatini toplama amaçlı yapılan fiziksel ortam düzenlemeleridir. 

Çalışmadan önce masanın üzerini toplama, ışığı açma, ortam sıcaksa pencereyi açma, gürültülüyse kapıyı/pencereyi kapatma gibi eylemler duyuşsal stratejilerdir.  

“Kardeşiyle aynı odada derse çalışan Yıldız, kardeşinin gürültüsü sebebi ile dikkatini derse toplayamamış ve kardeşinden yan odada oynamasını istemiştir.” Şeklindeki bir soruda kullanılan öğrenme stratejisi sorulduğunda büyük çoğunluğumuz dikkat stratejisini işaretleme eğilimindedir. Ancak unutmayalım ki dikkat stratejisi öğrenme malzemesi üzerinde gerçekleştirilen vurgu eylemleridir. Burada gürültü gibi biri fiziksel ortam değişkenini değiştirmek söz konusudur. Bu durumda doğru cevap duyuşsal stratejiler olacaktır.

Soru sor ya da yorum yap :)

%d blogcu bunu beğendi: