Öğretim Stratejileri

teacher asking a question to the class
AçıkAralık 6, 2020 tarafındanEvrim Oguz

ÖĞRETİM STRATEJİLERİ

Sunuş Yolu ile Öğretim

Ausubel tarafında geliştirilen, sunuş yolu ile öğretim, öğretmenin daha aktif olduğu bir stratejidir. İlke kavram ve genellemelerin, öğretmen tarafından düzenli bir şekilde aktarılması sürecidir. Öğretmen bilgiyi sağlayan, kavramları sunan ve örnekleri veren kişidir.

Aşamaları

 1. Giriş(Ön organize edicilerin sunulması)

Ön organize ediciler(örgütleyiciler); öğrencilerin mevcut bilgileri ile yeni bilgi arasında köprü kurmak için kullanılır. Sunuş yolu ile öğretimde hazırbulunuşluk kavramı önem kazanmaktadır. Öğretmen Öğrencilerin hazırbulunuşluğuna göre dersi planlamalı uygun ön organize ediciler kullanarak mevcut bilgileri ile yeni bilgiyi ilişkilendirmelidir. Ön organize edici olarak kavram haritası vb. araçlar kullanılır. Ön organize ediciler ikiye ayrılır;

Açıklayıcı; Daha önce hiç bilinmeyen bir konuda ön bilgiyi sunmaktır.

Karşılaştırıcı; Daha önceden bilinen bir konu ile yeni konu arasındaki ilişkiyi, benzerlik ve farklılıkları ortaya koymak için kullanılan ön organize edicilerdir. 

2. Bilginin sunumu

Bilginin sunumunda genelden özele, yani tümden gelim kullanılır. Öğretmen bilgi sunumunda bol örnekler ile açıklar. Öğrenciler de sadece pasif birer alıcı konumunda değildir. Öğretmenin tartışma, soru cevap vb. tekniklerle öğrencileri derste etkin kılmaya çalışması gerekir. Anlamlı öğrenmenin oluşması istenir. Anlamlı öğrenme, ön bilgiler ile yeni bilgilerin ilişkilendirilerek öğrenilmesidir.

 1. Bilişsel yapının güçlendirilmesi

Kavramlar ile ilgili farklı tanımların ve düşüncelerin ortaya konulduğu aşamadır. Bu aşamada öğrencilerin örnekler vermesi isteyerek daha üst düzey kazanımlara ulaşması istenir.

Ne Zaman Kullanalım?

 • Konu çok zaman az ise
 • Dersin giriş ya da sonuç(özet) bölümünde
 • Ön bilgiler eksik ise
 • Konu çok karmaşık veya soyut ise
 • Temel ilke ve olguların öğretiminde

Sunuş yolu ile öğretimde öğrenci pasif olmamalıdır. Öğrencinin pasif olması öğretmenin hatası olacaktır. Öğretmen mutlaka öğrencileri derste etkin kılacak etkinlikler yaptırmalıdır. Sunuş yolu ile öğretim, anlatım yöntemi ile aynı değildir. Anlatım, sunuş yolu ile öğretim stratejisinde kullanılan yöntemlerden sadece biridir. 

Sunuş yolu ile öğretimin anahtar noktalarını aklımıza yazmamız gerekir. Bunlar;

Ausubel

Öğretmen aktif

Öğrenci pasif değil

Anlamlı öğrenme sağlanır

Ön organize ediciler kullanılır

Tümden gelim kullanılır

Genellikle bilgi basamağındaki amaç kazanımlar için kullanılır

Sonuç değerlendirilir.

Buluş Yolu ile Öğretim

Bruner tarafından geliştirilen buluş yolu ile öğretim stratejisi, öğrencilerin ipuçlarından yola çıkarak temel ilke olgu ve kavramlara kendisinin ulaşmasıdır. Buluş yolu ile öğretim bilgi aktarımı söz konusu değildir. İki türü vardır:

 • Yapılandırılmamış yaklaşım: Öğretmen öğrenci için gerekli malzemeyi sağlar. Öğrencileri doğal ortamında kendi kendine keşfederek öğrenir.
 • Yapılandırılmış yaklaşım: Öğretmen, öğrenciler için yönergeleri hazırlar, örnekleri hazırlar öğrenciler bu örneklerden yola çıkarak temel ilke ve kavramlara ulaşır. 

KPSS’de şu ana kadar karşımıza hep yapılandırılmış buluş çıkmıştır. Bu sebeple bu makalede yapılandırılmış buluş anlatılacaktır. 

Aşamaları

 1. Öğretmen örnek verir.
 2. Öğrenciler örnekleri açıklar.
 3. Öğretmen ek örnek verir.
 4. Öğrenciler ek örnekleri açıklar.
 5. Öğretmen örnek olmayan durum verir.
 6. Öğrenciler örnek olmayan durum ile örnek durumları karşılaştırır.
 7. Öğretmen ek örnekler verir.
 8. Öğrenciler ek örnekleri açıklar.
 9. Temel ilke ve olgulara öğrenciler ulaşır.
 10. Öğrenciler örnek verir.

Buluş yolu ile öğretimin özellikleri şu şekildedir;

Bruner tarafından geliştirilmiştir.

Öğrencinin aktiftir.

Kavrama ve üstü basamaklarda kullanılır. 

Tartışma yöntemi sıklıkla tercih edilir.

Süreç değerlendirilir.

Tüme varım kullanılır.

Öğrenciler problem çözme becerisi kazanır.

En önemli sınırlılığı zamandır.

Öğretmen kesinlikle bilgi aktarımı yapmaz.

Araştırma – İnceleme Yolu ile Öğretim

Dewey tarafından geliştirilen araştırma inceleme yolu ile öğretim stratejisinde, öğrencilere bir araştırma konusu verilir. Öğrenciler bu konu ile ilgili araştırma yaparak sonuca ulaşırlar. 

Araştırma inceleme yolu ile öğretim stratejisinde öğretmen rehber konumundadır. Rehber olarak öğretmenin görevi öğrencilere problem durumlarını hazırlamak ve onların araştırmaları esnasında sıkıntıya düştüklerinde destek olmaktır. 

Araştırma inceleme yolu ile öğretim stratejisinde genellikle problem çözme ve proje tabanlı öğretim tercih edilir. Dewey’e göre problem çözme basamakları şu şekildedir;

 1. Problemi hissetme
 2. Tanımlama ve sınırlandırma
 3. Literatürel bilgi toplama
 4. Hipotezler(denenceler) üretme
 5. Veri toplama
 6. Hipotezleri test etme
 7. Sonuçlandırma ve raporlaştırma

Araştırma inceleme yolu ile öğretimin özellikleri şu şekildedir:

Öğrencilerin üst düzey düşünme becerilerini geliştirir.

Öğrenci aktiftir.

Öğretmen rehberdir.

Hem süreç hem sonuç değerlendirilir.

Sınıf dışında da devam eder.

Bilişsel alanın kavrama ve üstü basamaklarında kullanılır.

Öğretim stratejilerinde sıklıkla kullan yöntem ve teknikler şu şekildedir;

Soru sor ya da yorum yap :)

%d blogcu bunu beğendi: