Öğretim Teknolojileri Temel Kavramlar

Eğitim Teknolojisi
AçıkKasım 28, 2020 tarafındanEvrim Oguz

Eğitim

Bireyin kendi yaşantıları yoluyla kasıtlı, istendik davranış değiştirme sürecidir.

Anahtar kelimeler olarak bu kavramı bilmekte fayda vardır. Eğitim kavramının anahtar kelimeleri, Birey, istendik, kasıtlı yaşantı ve şüreçtir.

Öğretim

Bir kurum çatısı altında yapılan, sistematik, planlı – programlı davranış değiştirme sürecidir.

Öğretim için mutlaka örgütlü bir yapı olmalıdır. Ayrıca öğretimde mutlaka bir program olmalıdır.

Teknoloji

En basit tanımıyla bilimsel bilginin günlük hayatta kullanılmasıdır. Günlük yaşamda genellikle sadece elektronik cihazlar ile teknolojiyi bağdaştırsak da teknoloji elektrikli olmak zorunda değildir. Hatta bir araç olmak zorunda da değildir. Kullanılan öğretim yöntem ve teknikleri de birer teknolojidir.

Eğitim Teknolojisi

               Eğitim ile ilgili bütün süreçleri kapsayan bir kavram olan eğitim teknolojisi, öğrenme, yönetim, öğretim tesarımı gibi alanlara yönelik yöntem ve süreçlerin tasarlanması, uygulanması ve değerlendirilmesidir.

Eğitim teknolojisi denilince, bilgisayar, projeksiyon cihazı, akıllı tahta gibi kavramlar aklımıza gelir. Ancak eğitim teknolojisinin eğitimin bütün süreçlerini kapsayan çok geniş bir kavram olduğunu unutmamak gerekir.

Eğitim Teknolojilerinin Öğeleri

               Eğitim teknolojisinin kapsamını anlayabilmek için öğelerine bakmak gerekir. Bu öğeler;

 • Kuramsal esaslar
 • Hedefler
 • Öğrenci
 • İnsangücü(öğretmenler, yöneticiler, yardımcı personel)
 • Öğretim yöntem ve teknikleri
 • Ortam(iletişim)
 • Öğrenme durumları
 • Değerlendirme

Öğretim Teknolojisi

        Bazı kaynaklarda eğitim teknolojisi ile eş anlamlı kullanılsa da, daha spesifik bir kavramdır. Daha çok öğrenme durumlarını kapsar. Derslere özgüdür. Eğitim teknolojileri tüm dersler için ortak bir kavram iken öğrenme teknolojisi her ders için özel bir kavramdır. Öğrenmenin, planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini kapsar.

Öğretim teknolojisi, sorularda bir disipline özgü ifadesi ile karşımıza gelir.

Eğitim teknolojisi, öğretim teknolojisini kapsar. Eğitim teknolojisi, eğitimin yönetim, öğrenci kişilik hizmetleri, ve öğretim boyutlarını kapsarken, öğretim teknolojisi sadece öğretim boyutu ile ilgilenir.

Eğitim Teknolojisinin Amaçları

 • Eğitim hizmetlerini daha geniş kitlelere ulaştırmak,
 • Öğrenme – öğretme süreçlerini daha verimli hale getirmek,
 • Öğrenme – öğretme etkinliklerini bireyselleştirmek,
 • Öğrenme – öğretme süreci ile ilgili etkinlikleri düzenlemek,
 • Eğitim gereksinimlerini bilimsel araştırma konusu yapmak,
 • Eğitim kurumlarını uygulamalı hale dönüştürmek,
 • Öğretim programlarında sürekliliği sağlamak,
 • Çevre faktörlerini düzenlemek ve kontrol etmek.

Eğitim Teknolojilerinin Yararları

 • Birincil kaynaktan bilgi alma olanağı sağlar.
 • Eğitimde fırsat eşitliği sağlar.
 • Eğitimde çeşitlilik ve kalite sağlar.
 • Bireysel öğretim yapılması olanağı sağlar.
 • Gerçek deneyimlerle öğrenme sağlar.
 • Aktif öğrenme sağlar.
 • Yaşam boyu öğrenme sağlar.

İletişim

İletişim, bireyler arası bilgi duygu ve düşünce alışverişidir.  İletişim, mutlaka karşılıklı olmalıdır. İletişimin öğeleri şu şeklidedir;

Kaynak: karşı tarafa bilgi, duygu ve düşünceyi ileten, iletişimi başlatan kişidir.

Mesaj: Karşı tarafa iletilmek istenen bilgi, duygu, düşüncedir.

Kanal: Mesajın karşı tarafa nasıl iletildiğidir.

Alıcı: Mesajı alan kişidir.

Dönüt(Geri Bildirim): Mesajın alıcı üzerindeki etkisidir.

İletişim, mutlaka bu beş öğeyi barındırmalıdır. Bu öğelerden biri bile olmazsa iletişimden söz edemeyiz.

İletişim sürecindeki öğelerin sınıf içerisinde hangi kavramları karşıladığı şeklide gösterilmiştir.

İletişim, sözlü, sözsüz ya da yazılı olabilmektedir. Yapılan araştırmalar, sözsüz iletişim becerilerinin sözlü iletişim becerilerinden daha önemli olduğunu göstermektedir.

Yaşantı Alanı

Bireyin psikolojik ve fiziksel çevresine yaşantı alanı adı verilir. İletişim sürecinde her bireyin kendine ait bir yaşantı alanı vardır. Bu yaşantı alanlarının kesişimine ortak yaşantı alanı denir. İletişimin gerçekleşmesi için mutlaka ortak yaşantı alanı olmalıdır. Ortak yaşantı alanı ne kadar geniş olursa, iletişim o oranda başarılı olur. Edgar Dale’ye göre, Öğretim teknolojilerinin temel amacı ortak yaşantı alanını genişletmektir.

Ortak yaşantı alanını genişletmek için bireylere uygun yöntem, teknik ve araçlar kullanılmalıdır. Bireylere hangi yöntemlerin uygun olduğunu bilmek için de bireyleri tanımak gerekir. O halde ortak yaşantı alanını genişletmek için ilk yapılması gereken bireyleri tanımaktır.

Soru sor ya da yorum yap :)

%d blogcu bunu beğendi: