Eğitim Bilimlerinde Temel Kavramlar

girls on desk looking at notebook
AçıkEylül 20, 2020 tarafındanEvrim Oguz


Temel Kavramlar

Öğretim yöntem ve teknikleri dersinin ilk konusu temel kavramlardır. Bu kavramları bir çık öğrenci bilmesine rağmen karıştırmaktadır. Bu doğal bir durumdur, çünkü bir çok kaynakta bu kavramların farklı tanımlarına rastlamak mümkündür.

Eğitim

Bireyin kendi yaşantıları yoluyla kasıtlı, istendik davranış değiştirme sürecidir.

Anahtar kelimeler olarak bu kavramı bilmekte fayda vardır. Eğitim kavramının anahtar kelimeleri, Birey, istendik, kasıtlı yaşantı ve süreçtir.

Öğretim

Bir kurum çatısı altında yapılan, sistematik, planlı – programlı davranış değiştirme sürecidir.

Öğretim için mutlaka örgütlü bir yapı olmalıdır. Ayrıca öğretimde mutlaka bir program olmalıdır.

Öğrenme

Bireyin kendi yaşantıları yoluyla meydana gelen az çok kalıcı izli davranış değişikliğidir.

Öğrenme gerçekleşmesi için, mutlaka bir davranış değişikliği ortaya çıkmalıdır. Ayrıca bireyin yaşantı geçirmesi gerekir.

Öğretme

Öğrenmeyi kılavuzlama işidir.

Öğretme eyleminin gerçekleşmesi için üç temel öğe bir araya gelmelidir. Bunlar; Öğreten, öğrenen, ve öğrenilen(içerik)tir.

Örnek

Ahmet abisinden üçgenin alanın nasıl hesaplandığını öğrenmek konusunda yardım istemektedir. Abisi, Ahmet’e bu konuda yardım eder. Burada meydana gelen eylemleri inceleyelim.

İstendik bir davranış değişikliği olduğu için bu durum eğitim olarak nitelendirilebilir. Eğitim okulda ve planlı olmak zorunda değildir.

Ahmet eylem sonunda üçgenin alanını hesaplama davranışını kazandığı için öğrenme gerçekleşmiştir.

Öğrenen, öğreten ve öğrenilen öğelerini barındırdığı için öğretmen eylemi gerçekleşmiştir.

Ancak, örgütlü bir kurum ve plan – program olmadan gerçekleştirildiği için öğretim süreci meydana gelmemiştir.

21.Yüzyılın cahilleri okuma-yazma bilmeyenler değil, öğrenmeyi öğrenemeyenler olacaktır.

Alvin TOFFLER

Öğrenmeyi öğrenme

Öğrenmeyi öğrenme, bilginin hızla değiştiği ve bilgiye ulaşmanın önemli olduğu günümüzde çok fazla önem kazanmıştır. Öğrenmeyi öğrenme, bireyin bilgiye nasıl ulaşacağını bilmesi, kendi yeteneklerini tanıması, nasıl öğrenebileceğinin farkında olması, bilgiyi öğrenmesi ve bu bilgiyi kullanması olarak tanımlanabilir.

Öğrenmeyi öğrenme çağdaş kuramların bir çoğunda karşımıza çıkmaktadır. Özellikle, yapılandırmacılık, kuantum öğrenme ve yaşam boyu öğrenme kuramları öğrenmeyi öğrenme üzerine odaklanmışlardır. Öğrenmeyi öğrenme bir çok beceriyi gerektirdiği gibi üst düzey düşünme becerisi ve öğrenme stratejisi olan metabilişsel düşünme(yürütücü biliş, üst biliş) becerisini zorunlu kılar. Metabiliş, bireyin nasıl öğrendiğinin farkında olması şeklinde özetlenebilir.

Soru sor ya da yorum yap :)

%d blogcu bunu beğendi: