Fen Bilimleri Öğretmenliği Alan Eğitimi – Tehlikeli Maddelerin Depolanması, Laboratuvar Kuralları

person holding laboratory flask
AçıkEylül 17, 2020 tarafındanEvrim Oguz

Fen laboratuvarlarında uyulması gereken kurallar ve tehlikeli maddelerin depolanmasında dikkat edilmesi gereken noktalar bu yazıda ele alınmıştır. Konunun powerpoint sunumu için tıklayın.

Tehlikeli Maddelerin Depolanmasında Temel kurallar

  Kimyasal maddeler tehlike sınıflarına uygun olarak depolanmalıdır. Alfabetik depolamadan kaçınılmalıdır.
 Zehirli ve çok zehirli kimyasallar ile patlayıcılar bağımsız bölüm veya kabinlerde depolanmalıdır.
 Tehlikeli kimyasalların depolanmasında kimyasal depolama matrisi kullanılmalıdır.
 Tehlikeli kimyasal maddeler, diğer kimyasal maddeler, cam ve plastik sarf malzemeler birbirinden ayrı farklı bölümlerde depolanmalıdır.
 Gerekli yerlerde uygun Tehlike Etiketleri ve Uyarıcı işaretler asılmalıdır.
 Depolanan her bir ürün grubundan veya bu grupların bir kaçından aynı anda sorumlu çalışanlar bulunmalıdır.
 Özellikle tehlikeli kimyasalların depolandığı bölüme giriş çıkışlar kontrollü olmalıdır.
 Kolay alev alan kimyasallar diğer tutuşabilir malzemelerden mümkün olabilen en uzak mesafede depolanmalıdır.
 Özellikle yanıcı kimyasallar ısı kaynakları ve güneş ışınlarından korunacak biçimde depolanmalıdır.
 Tüm tehlikeli kimyasalların Güvenlik Bilgi Formu sağlanmalıdır.
 Depolama raflarının üzerine izin verilebilecek en fazla depolama miktarları açıkça görülecek şekilde yazılmalıdır.
 Depolama raflarından malzemenin düşmemesi için önlem alınmalıdır.
 Cam türü, kolay kırılabilir ambalajda bulunan kimyasallar genellikle göz hizasının altında depolanmalıdır.
 Depo binalarının yıldırım koruması olmalıdır.
 Depo binalarının dökülme ve sızmaya karşı güvenli drenajları olmalıdır.
 Depo rafları ve kapıları topraklanmalıdır.
 Depo zemini kaymaz ve kolay temizlenebilir malzemeden yapılmış olmalıdır.
 Depo kapsında Güvenlik ve Sağlık İşaretleri Yönetmeliğine uygun işaretleme yapılmalıdır.
 Depoda yangın güvenliği önlemleri alınmış olmalıdır.
 Kimyasal maddenin özelliğine uygun bir havalandırma sistemi kurulmalıdır.
 Kimyasal madde dökülme ve sızmalarına karşı gerekli engelleyici malzeme ve uygun Kişisel Koruyucu Donanımlar bulunmalıdır.
 Boy ve göz duşu bulunmalıdır.
 İlkyardım malzeme kiti bulundurulmalıdır.
 Depo incelenerek Tehlike Analizi çıkartılmalıdır ve bu analiz sonucunda gerekli önlemler alınmalıdır.

Kimyasal Depolama Matrisi

Kimyasal depolama matrisi

Uyumlu ve Uyumsuz Kimyasalların Tespit Edilmesi


 a)       Tehlike Sınıflaması:Mevcut kimyasalların etiketlerinden yararlanarak tehlike sınıflarını belirleyin.
Bazı kimyasallar birden fazla tehlike sınıfında yer alabilir, böyle bir durumda bu kimyasala ait Güvenlik
Bilgi Sertifikasına bakılarak öne çıkan tehlike sınıfı belirlenmelidir. (ör: Yanıcı, patlayıcı, toksik… vb.)
 b)      pH Değeri: Mevcut kimyasalları pH değerine göre ayırmaya devam edin. Asidik ve bazik
maddeler bir arada depolanamaz.
pH< 4: Asidik
pH 4-10: Nötr
pH >10: Bazik
c)       Genel Kimyasal Yapı: Maddelerin genel kimyasal yapıları organik ve inorganik olarak ikiye ayrılır.
Ayrımı yapan kişilerin bu konuda bilgileri yetersizse dikkat edilecek husus organik kimyasalların
formülasyonunda Karbon (C) atomunun bulunduğunu bilmeleri olacaktır. Bu ayırım özellikle aşındırıcı
ve oksitleyici kimyasalların depolanmasında büyük önem taşımaktadır.
d)      Maddenin Halleri: Maddeleri katı ve sıvı olmak üzere sınıflandırın, Katı ve sıvı maddeleri bir arada
depolamayın. Bu durum özellikle sızma veya dökülme gibi durumlarda tehlikenin sınırlandırılması
açısından önemlidir.

Tehlikeli Maddelerin Sınıflandırılması

Soru sor ya da yorum yap :)

%d blogcu bunu beğendi: